MACIERZYŃSTWO / MATERNITY

MACIERZYŃSTWO / MATERNITY
Warsztaty Kultury - Filia Centrum Kultury w Lublinie,
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych
ul. Popiełuszki 5, Lublin
Otwarcie 7 września, godz. 18.00 / the opening September 7 at 6 p.m.
7.09.- 10.11.2012
kuratorka/the curator: Anna Gładysz

fot. Wojciech Pacewicz