Cztery pokolenia awangardy - wystawa

CZTERY POKOLENIA AWANGARDY / FOUR AVANT-GARDE GENERATION

Niespodziewana/Panek/Pluta/Sroka

Wernisaż 17.11.2017 (piątek), godz. 19.00
Wystawa/Exhibition 17.11.-02.12.2017

Jan Fejkiel Gallery
ul. Sławkowska 14. Kraków
Wystawa w ramach obchodów Stulecia Awangardy w Polsce

więcej TU

Wystawa prezentuje wybrane aspekty twórczości czterech artystów współpracujących z Jan Fejkiel Gallery - Jerzego Panka, Władysława Pluty, Jacka Sroki i Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej, zaproszonych do udziału w wystawie "Potęga awangardy", która odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Artyści, których prace zobaczymy na ekspozycji, reprezentują różne generacje twórcze. Od nieżyjącego już klasyka naszej sztuki Jerzego Panka (1918-2001) po znacznie młodsze pokolenia jak Władysław Pluta (ur. 1949), Jacek Sroka (ur. 1956) czy Małgorzata Malwina Niespodziewana (ur. 1972). To osobowości zdecydowanie różne i, wydawać by się mogło, nieporównywalne. Dzielą ich różnice pokoleniowe, zainteresowania, artystyczne wybory. Należą do różnych światów. Tym bardziej wyraziście rysuje się ich odmienność. Ale nie z tych powodów stają obok siebie. Wspólne jest im bowiem podejmowanie nowatorskich rozstrzygnięć zmieniających kontekst współczesnej sztuki. Będzie więc mowa o życiowej i artystycznej bezkompromisowości i „wierności ciągłej zmianie” Jerzego Panka, ostatniego spadkobiercy modernistycznych awangard, a także o skandalizującej, politycznej i obyczajowej kontestacji Jacka Sroki. Wystawa przypomni działania Władysława Pluty, który jako dizajner,  wychodząc od  doświadczeń typograficznych zamienia funkcję litery w obrazie, na obraz litery. Z czasem w jego serigrafiach znak litery utożsamia się wizualnie z obiektem, który desygnuje, a artysta wyciąga bezprecedensowe konsekwencje z zapisów poezji konkretnej, jak i z tradycji konstruktywistycznej awangardy. Obcując z twórczością Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej poznajemy skalę zamysłu, jakim jest rysunek. Rysunek zaangażowany w idee i program, ale i wynikający z beztroskiej idei rysowania i szkicowania. Dotykający podmiotu , opisujący przedmiot, ale i uwolniony z obowiązków opisu, poszukujący autonomii formy.