Nagroda / The Prize

Małgorzata Malwina Niespoddziewana Katarzyna i Nika 1936-51, 2008


Nagroda Dyrektora Płockiej Galerii Sztuki za pracę Katarzyna i Nika 1936-51 podczas 9 Miedzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki Korespondencja  2012-14 / The Boss of Płocka Art Gallery Prize for Katarzyna and Nika 1936-51 work during 9 th International Book Art Festival Correspondence 2012-14