Konferencja Sztuka Matek/Mothers' Art ConferenceKonferencja „Sztuka Matek”
26 czerwca 2010, godz. 10:00 – 15:00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, Warszawa

Mothers'Art Conference
June 26, 2010, 10 e.m.-3 p.m.

Museum of Modern Art, Pańska Street 3, Warsaw

only in Polish

Charakterystyczna pętla między sztuką a życiem definiuje najbardziej nam współczesny nurt sztuki. Z punktu widzenia krytyki sztuki nie sposób zignorować momentu, gdy kobieta –artystka zostaje matką. Zdaniem Hillary Robinson kobieta –artystka to kategoria wewnętrznie sprzeczna. Do niedawna bycie artystką i bycie matką mogło być co najwyżej naprzemiennym odgrywaniem dwóch różnych ról. Jak to wygląda współcześnie? Czym są doświadczenia macierzyństwa? Jakie jest na nie miejsce w kulturze?
Konferencja zorganizowana przez Fundację MaMa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z udziałem kulturoznawczyń i kulturoznawców, krytyczek i krytyków sztuki oraz artystek między innymi Izabeli Kowalczyk, Pawła Leszkowicza, Sylwii Chutnik, Dominiki Dzido, Anny Zdrojewskiej, Katarzyny Haber i Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej.

Szczegóły na stronie: www.sztukamatek.pl